De wijkraad is gevraagd om haar visie te geven op de stand van zaken van de maatschappelijke voorzieningen bij "de gemeenteraad op locatie"


Maatschappelijke voorzieningen, marktwerking of gemeentelijke zorgplicht?


Onder maatschappelijke voorzieningen verstaan we de huisvesting van het onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang, groen en speelruimte, sport, cultuur, welzijnswerk en zorgvoorzieningen. Alle gemeentelijke ambities op deze terreinen zouden samen moeten komen in een voorzieningenprogramma met duidelijke normen.

Voor zover deze voorzieningen aanwezig zijn komen ze door de verdichting in Hoofddorp centrum zwaar onder druk te staan en wordt het ontbreken van een aantal van deze maatschappelijke voorzieningen pijnlijk zichtbaar. Het tekort aan eerstelijnsgezondheidszorg blijkt nu al, terwijl de instroom van nieuwe bewoners nog opgang moet komen. Marktwerking? of toch een zorgplicht opdat die markt ook echt gaat werken.

Welzijnswerk is in een aantal wijken herkenbaar aanwezig vanuit de historie van wijkgebouwen en buurthuizen, maar in andere nieuwe wijken onzichtbaar. Bijvoorbeeld In Floriande waar  de wijkraad op zoek blijft naar ruimte waar ze met bewoners kan overleggen als hun leefbaarheid onder druk staat. Maar ook maatschappelijke problemen als vereenzaming en nieuwkomers zijn gebaat bij een ontmoetingsruimte waar ze met andere wijkbewoners verder kunnen komen, want nabuurschap werkt vaak beter en sneller dan een hulpverleningstraject. Datzelfde geldt voor Hoofddorp Centrum.

Groen en speelruimte in het centrum komt, met een verdichting van 500% meer inwoners, letterlijk in het nauw en het stadspark zou uitgebreid moeten worden met de Geniedijk, minstens tot aan de Hoofdvaart.
De aanplant van bomen in de nieuwbouw centrum 20+ jaar geleden is duidelijk mislukt, de bomen slaan niet aan op deze grond en een grondige aanpak is geboden.

Sportaanbod in het centrum is beperkt, maar in het Arnolduspark met een sportschool, tennis, atletiek en hockey is er nog met ruimte voor groei en is dit aanbod vanuit het centrum goed bereikbaar. De buitenruimte in het Arnolduspark ziet er verschrikkelijk verwaarloost uit en oogt in de avonduren zeer onveilig… Nu niet een plek om s ’avonds je kind naar sport te sturen.

De bewoners verwachten van de gemeenteraad dat de groeiambitie Hoofddorp met tienduizenden woningen begeleid wordt door een voorzieningenprogramma waarin de leefbaarheid voor de huidige en nieuwe bewoners verbetert en Hoofddorp een aantrekkelijke plek blijft om te wonen.


Dank voor uw aandacht,
Willem Verbrugh
Voorzitter Wijkraad Hoofddorp Centrum.


Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - December 2023Archief:


Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - November 2023

Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - Oktober 2023
Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - September 2023
Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - Juli 2023
Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - Juni 2023
Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - Mei 2023
Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - April 2023

Stadscentrum Hoofddorp Nieuwsbrief 24 maart 2023

Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - SPECIAL | Visie Stadscentrum Hoofddorp - Maart 2023

Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp 13 februari 2023

Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - December 2022

Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - November 2022 

Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - Oktober 2022
Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - September 2022

Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - Juli 2022

Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - Juni 2022

Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - Mei 2022

Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - April 2022

Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - Maart 2022

Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - Februari 2022

Nieuwsbrief Stadscentrum Hoofddorp - Januari 2022