Mobiliteit

Verkeersstructuurplan Hoofddorp


Stand van Zaken VsP:de gemeenteraad heeft in een besluit het VSP goedgekeurd en een aantal controversiële zaken voor nader onderzoek geparkeerd en ruimte voor participatie beloofd.

Het Raadsvoorstel VSP(pdf)

Zienswijze wijkraad op het VsP (pdf)


Fietsplan Haarlemmermeer

Zienswijze Wijkraad op het Fietsplan (pdf)

De fiets infrastructuur Hoofddorp Centrum


Mobiliteitsvisie


Nota Netwerkstudie 2040 de basis voor wat hier boven staat.