Kwaliteit van de leefomgeving.

De kwaliteit van onze leefomgeving moet gehandhaafd blijven en als het even kan verbeteren.

Dit doen we samen door goed op te letten en te melden als er zaken fout gaan.


Hier Melden

Overlast, vuilnis, schade in de publieke ruimte, losse tegels, vernielingen en ongedierte.

 


Bericht aan de Straat Coach

Overlast van jongeren meldt het aan de Straat Coaches. Zij werken elke dag van 16.30 tot 1.00 uur

Straatcoaches zijn opgeleid om met jeugd om te gaan. Zij controleren plekken waar veel overlast is en gaan op meldingen af. Straatcoaches werken 7 dagen in de week van 16.30 tot 1.00 uur en zijn bereikbaar via straatcoaches@haarlemmermeer.nl. Meer informatie vindt u op de pagina Jeugdoverlast.


Handhaving en Toezicht bewaakt de leefbaarheid van de gemeente voor bewoners. Zij werken 7 dagen in de week; van maandag tot en met zaterdag van 7.30 tot 22.30 uur en op zondag van 10.30 tot 19.00 uur. Overlast meldt u digitaal via de pagina Schade en overlast direct melden. Of bel de gemeente via 0900 1852. Meer informatie vindt u op de pagina Handhaving en toezicht.


Politie houdt zich vooral bezig met jongeren die overlast veroorzaken en crimineel actief zijn. Bij strafbare feiten bekeuren zij jongeren of houden ze hen aan. Bij jongeren die vaak zorgen voor overlast gaat de politie thuis langs voor een gesprek met de ouders. U kunt iets melden bij de politie door te bellen naar 0900 8844, of via het online formulier van de politie. Is er sprake van spoed, geweld of vandalisme? Bel 112! Meer informatie vindt u op de pagina Vraag het de politie.De Luchtkwaliteit:

Het RIVM meet direct de verandering in de luchtkwaliteit en toont dat hier

en op een kaart zoom uit om de overige meetstations te volgen.

De wijkraad meet nu ook direct de verandering in de luchtkwaliteit 

https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/ opname van ons meetstation is in aanvraag!


De Wijkraad Hoofddorp-Centrum heeft haar eigen meetstation geplaatst en doet mee met de bovenstaande rapportage sites.

We zullen dit project met alle dorps en wijkraden delen, zodat alle bewoners van de Haarlemmermeer op elk moment precies kunnen zien hoe het ervoor staat in hun omgeving.

Zodat we er zeker van zijn dat we gezond buiten kunnen recreëren en sporten.


Wat publiceren we elk uur:

De luchtkwaliteitsindex volgens het RIVM en internationale norm.

 PM2,5 fijnstof 1 tot 2,5 microgram per kubieke meter

De temperatuur.

Advies of de buitenlucht gezond is om in te sporten en/of het huis te ventileren.

De relatieve luchtvochtigheid.


Wat meten we en slaan we op:


PM10 stof 2,5 tot 10 microgram per kubieke meter

PM2,5 fijnstof 1 tot 2,5 microgram per kubieke meter

PM1 Ultrafijnstof 0,3 tot 1 microgram per kubieke meter

Vluchtige organische stoffen (VOS) komen vrij bij verdamping van aardolieproducten en andere organische stoffen en bij onvolledige verbranding.

Wij meten Formaldehyde vanaf 100 microgram per kubieke meter

Daarnaast meten en bewaren wij luchtvochtigheid en temperatuur waarden samen met bovenstaande stoffen in de lucht.Wat Schiphol permanent zou moeten monitoren:


Bron TNO in opdracht ministerie I&W(download)
Toelichting bij de tabel: de kolom Grens is de waarde waarboven een bedrijf een vergunning moet aanvragen en die alleen maar krijgt als er een plan is voor afbouw to onder de grenswaarde.
Schiphol gaat hier met de grens op gram uitstoot per uur zelfs naar kilo's per uur en dat 365 dagen in het jaar.