Hoe groen is ons Centrum?

Nu gaat het nog met een Stadspark en wat boompjes in de straat, maar hoe is dat als we straks met 4 keer zoveel mensen in het Centrum zijn.


De wijkraad is verheugd met de vergroeningsopgaven in Hoofddorp Centrum en ziet uit naar een "Ommetje in het Groen" een wandeling onder schaduwrijke bomen rond het Centrum.
Waar je ook woont in het centrum, je kan altijd een rondje door het groen lopen als we het Stadspark uitbreiden met de Geniedijk tot de Hoofdvaart, bruggetje over bij de sluis en onder de bomen van de Hoofdweg door naar Beurs over de Kruisweg onder de nieuwe bomen door weer terug naar het stadspark. Tussendoor een terrasje op de Concourslaan of het Raadhuisplein.

Meer mensen in het Centrum dan ook meer groen in het Centrum.
We hebben de ruimte, we moeten het alleen nog goed inrichten.

Als je als bewoner wil meewerken aan het realiseren van dit plan meld je dan aan bij de Commissie Groen.

 


Definitief plan stadspark


Gemeente Haarlemmermeer en Groenvoorzieningen


Maar het kan groener


Denk eens aan een Buurttuin


De wijkraad is op zoek naar wijkbewoners die de vergroening van het Centrum serieus willen oppakken. 

Maar ook:

Idee begin een buurttuin of een geveltuintje, hoe dat werkt?


Een reeds lang bestaand vrijwilligers initiatief in onze wijk is de Fruittuinen


Andere initiatieven waar we in onze wijk iets mee zouden kunnen doen:

Stichting Meer Groen

Meer bomen nu