Schiphol heeft grote invloed op de leefbaarheid in onze wijk.

De inspraak van de bewoners rondom Schiphol valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat die daarvoor de Maatschappelijk Raad Schiphol heeft opgericht. De MRS bestaat uit 10 Cluster vertegenwoordigers, twee per landingsbaan. Deze vertegenwoordigers worden gekozen door kiesmannen uit de gebieden rondom Schiphol. Per dorp of wijkraad bepaald het aantal inschrijvingen hoeveel stemmen er uitgebracht kunnen worden.

Hoofddorp Centrum valt in het gebied "Kaagbaan Buiten" op zich vreemd want we liggen dichterbij de Kaagbaan dan Rijsenhout die valt onder "Kaagbaan Binnen"


De wijkraad Hoofddorp Centrum heeft een registratie platform ingericht voor alle wijkraden in de Haarlemmermeer www.participatie-hmeer.nl en heeft een coalitie gevormd met een aantal wijkraden: Wijkraad Hoofddorp Noord, Wijkraad Hoofddorp Oost, Wijkraad Hoofddorp Graan voor Visch, Wijkraad Hoofddorp Vrijschot, Wijkraad Hoofddorp Floriande, Wijkraad Hoofddorp Toolenburg, Wijkraad Hoofddorp Overbos, Wijkraad Hoofddorp het Oude Buurtje, Wijkraad Hoofddorp Bronholm.


Overige wijkraden die nuttig gebruik hebben gemaakt van het registratieplatform gaan op eigen kracht met hun kiesmannen de keuze bepalen voor de cluster vertegenwoordiger in de Maatschappelijke Raad Schiphol.


We betreuren het dat een aantal wijkraden onvoldoende vrijwilligers hebben om hier actief te worden in het belang van de leefbaarheid voor de bewoners en zullen met de coalitie proberen om ook voor die gebieden actief te worden als het gaat om de Schiphol overlast.


Bewoners uit deze gebieden mogen meebepalen wie er in de raad zit

Planning van de verkiezingen.

FAQ.


Naast het direct merkbare geluid heeft het vliegverkeer ook invloed op de luchtkwaliteit met de uitstoot van fijnstof en wat het RIVM Zeer Zorgwekkende Stoffen noemt:

Bron TNO in opdracht ministerie I&W(download)


Toelichting bij de tabel: de kolom Grens is de waarde waarboven een bedrijf een vergunning moet aanvragen en die alleen maar krijgt als er een plan is voor afbouw to onder de grenswaarde.

Schiphol gaat hier met de grens op gram uitstoot per uur zelfs naar kilo's per uur en dat 365 dagen in het jaar.Stuur de link van deze pagina dus door naar iedereen